تبلیغات
معارف اسلامی - تکاثرطلبی، چشم و هم چشمی

معارف اسلامی

تکاثرطلبی، از عوامل چشم و هم چشمی

تفاخر از  عللی است که قرآن برای بیماری و نابهنجاری چشم و هم چشمی برمی شمارد. در سوره تکاثر به این مسئله اشاره می کند که اعراب که از هر جایی خود را دچار کمبود و حقارت احساس می کردند برای جبران این نقیصه به تفاخر روی می آوردند. از این رو با اشاره به اموری که از نظر هر خردمندی باطل و نادرست است به ایشان یادآور می شود که تفاخر به این امور چقدر پست می باشد.

اعراب برای بیان برتری خویش و تفاخر بر دیگران به مال و منال و فرزند بسنده نمی کردند بلکه حتی به شمارش مردگان خویش در گورستان ها می پرداختند تا فزونی نفرات خویش را به رخ دیگران بکشانند.(سوره تکاثر)

بنابراین این تکاثرطلبی می تواند  از علل و عوامل چشم و هم چشمی باشد؛ زیرا شخص با این شیوه می کوشد تا اموری را گرد آورد که بتواند به رخ دیگری بکشد و خود را در حد و اندازه طرف مقابل و یا فراتر از آن بنمایاند.

زیاده خواهی های آدمی در همه حوزه ها وجود دارد. بنابراین زیاده خواهی، خاص چیز و یا امری نیست. از جمله زیاده خواهی های آدمی می توان به گردآوری مال و فرزند و اموری اشاره کرد که به چشم می آید.

حسادت های فردی نیز در زمینه چشم و هم چشمی می تواند نقش داشته باشد چرا که افراد حسود به نوعی در پی همانندسازی با دیگران هستند و تمایلی نسبت به تمایز با اطرافیان خود نداشته و می خواهند چیزی جدای آنچه مورد تایید دیگران است، نباشند.

برای چشم و هم چشمی یك حدیث بگویم. دو تا قبیله بودند. یكی از قبیله‌ها شتری كشت و آب گوشتی هم داد و پخش كرد. ضمناً یك قابلمه آب گوشت را هم در خانه‌ی رئیس قبیله‌ی دیگر فرستاد. رئیس قبیله گفت: رئیس قبیله‌ی شما برای من آب گوشت می‌فرستد؟ یك لگد به آب گوشت زد و گفت: برو! برای من قابلمه آب گوشت می‌فرستی؟ بعد خودش هم یك شتر كشت. رئیس قبیله گفت: حالا كه او یک شتر كشته من دو تا می‌كشم. آن یكی گفت: من سه تا می‌كشم. روی چشم و هم چشمی رسید تا جایی كه صد شتر كشت و حضرت علی فرمان داد، گوشت این شترها را نخورید، این شترها در راه خدا نحر نشدند. رقابت، تشریفات، كلاه برداری و. . . هدف‌های نامقدس هستند.


نوشته شده در یکشنبه 16 مرداد 1390ساعت 10:31 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin