تبلیغات
معارف اسلامی - نمونه سوالات آزمون دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب

معارف اسلامی

 40- مسئله عطر زدن جزء کدام مسئله است؟ نوعی تبرج و نوعی جلب توجه  است. 41- طبق روایات زنان در مورد عطر زدن چه بکنند؟ نباید در بیرون  از خانه (نامحرم ) ( بمنزله زنا میشود) عطر بزنند. 42- در چه مورد استفاده از عطر برای خانم ها خوب است؟ استعمال نکردن عطر در لباس رو بنحوی که مردان متوجه نشوند با نظافت کامل بدن  و مراقبت از بدبو نبودن درتعاملات بین خانم ها و محارم کاملاً سازگار است43- یک ماده طبیعی برای از بین بردن بوی بد عرق: زاج سفید 44- در استفاده از چادر براق  و رنگی، گلدار و انواع تورها و... چه توصیه ای شده؟ امام معصوم (ع) در سفارش به یک خانم فرمودندکه در دیدار برادر دینی لباس رنگی  نپوشد. نمیشود گفت که استفاده از لباس رنگی و.. حرام است توصیه میشود که بحث لایبدین زینتهن رعایت شود. اگر پوشش ما دارای زینت است آشکار نشود. برخی مراجع در استفاده از چادر براق گفته اند که وقتی بصورت عرف در آمده و عادی شده اشکال ندارد. وتا بصورت عادی در نیامده اشکال دارد. 45 - خانواده در قرآن چگونه است؟ یک مسئله محوری است. در آیه ای،   سفارش به ازدواج مجردها می کند. چه بنده و چه آزاد. در آیه 102 سوره  بقره: شیاطین و جنهای کافر اورادی را از هاروت و ماروت یاد می گرفتند که بوسیله آنها بین انسان و همسرش تفرقه ایجاد کنند. و آنها را از هم جدا کنند. 46 - یک راه برای پی بردن به اهمیت مسئله ای چیست؟ ببنیم دشمن روی آن مسئله چه عکس العملی نشان می دهد. 47 - چرا خدا در سوره بقره آیه 102  از تفرقه انداختن بین زوجها  می گوید؟نشان می دهد که باتوجه به اطلاعی که شیطان دارد  می داند که خانواده سلولهای اجتماع است و اگر سلولها آلوده شوند و بیمار شوند از دانش و اوراد بصورت سحر و جادو به آدمها یاد می دهد بین انسان و همسرش اختلاف  می اندازند. ( و جامعه را مریض می کند) 48 -  یکی بزرگترین مظاهر فساد در قرآن چیست؟ اختلاف  و مخالفت و دشمنی بین انسانها49 - شیطان با ایجاد اختلاف بین زن و شوهر چه نتیجه ای می گیرد؟ ایجاد فساد می کند. 50  -  از سیاست شیطان در ایجاد اختلاف بین زن وشوهر چه می فهمیم؟ دوستی و همدلی بین همسران خیلی  مهم است. و شیطان بخاطر اهمیتش  روی آن برنامه ریزی می کند. 51 -  معیارها اسلام برای قوام و سالم ماندن خانواده ها و جلوگیری از تباهی چیست؟1 - محور اعتقادی ( کفویت اعتقادی )    2 - محور پاکدامنی ( کفویت جنسی) 52 - آیات مربوط به محوریت اعتقادی؟ آیات 20 و 21 سوره بقره  و آیات  سوره ممتحنه وقتی یکی کافر باشد ازدواج با او جایز نیست. و اگر زن وشوهری باهم رابطه زناشویی داشته باشند و یکی به اسلام بگرود و یکی کافر بماند خودبخود رابطه زناشویشون ملغی میشود و باید مهریه ایکه فرد کافر پرداخت کرده  به او پرداخت شود. 53 -  کدام ارجحیت دارد؟  ازدواج با یک کنیز معتقد بخدا یا زنی که کافر است؟ کنیز معتقد بخدا  54 - آیات مربوط به محور پاکدامنی ( کفویت جنسی) سوره نور آیه 26: خبیث از آن خبیث، مرد خبیث از آن  زن خبیث، زن خبیث (ناپاک ) از آن مرد خبیث. مرد پاک از آن  زن پاک، زن پاک از آن مرد پاک. در سوره نورآیه 3 : زناکار جز با زن زناکار ازدواج نمی کند و یا مشرک و زن زناکار هم جز با مرد  زناکار  یا مشرک ازدواج نمی کند. 55 - در چه صورت مرد یازن ناپاک می توانند با زن و مرد پاک ازدواج کنند؟توبه واقعی کنند.( طبق روایات  مدتی پاکدامنیش را نشان دهد. و بگذرد) 56 -  ارتباط بین حجاب و پاکدامنی چیست؟ تبرج و برهنگی موجب  میشود عضوی از یک خانواده  را جذب نموده و موجب  ناپاکی و تفرقه در آن خانواده گردد. 57 - به چه زنی محصن می گویند؟ 1 - زنی که خود پاکدامنیش را حفظ کرده. 2 - زنی که از طریق شوهرش تحت پوشش و مراقبه قرار گرفته و اصطلاحاً در دژ رفته است. 58 - در قرآن زن ازدواج کرده چه نامیده میشود؟ محصنه - مُحصَن ( زنی که از طریق شوهرش تحت پوشش و مراقبه قرار گرفته و اصطلاحاً در دژ رفته است. 59 -  ازدواج چه فایده برای زن دارد؟ یک پوشش محافظتی و ایمن برای زن بو جود می آورد و که حتی نگاهها  و نیتها را پاک می کند. 60 -  فلسفه رعایت کفویت جنسی در ازدواج چیست؟ سلولهای جامعه همه پاک بمانند. نسل و فرزندان پاک می مانند. 61 -  اگر توسط زنان تبرج و نشان دادن زینتها و... در جامعه باشد چه اتفاقی می افتد؟ زنجیره ایمنی که در سایه خانواده پاک اتفاق افتاده بود و دژ خانواده با گسست مواجهه میشود. یا فرد سوم و نامحرمی وارد این ارتباط میشود یا یکی از اعضاء پاک  این خانواده را  به سمت خودش میکشدو خانواده دچار سردی و فروپاشی  می کند. 62 -   آیات  و دلائل لزوم کفویت  جنسی  و پاکدامنی؟ 102 سوره بقره - استفاده از اصطلاح مُحصَنِه  و محصن (دژ ایمن خانواده و همسر ) 63 -  دست دراز ی به ناموس چیست؟ صرفاً زنا نیست. چشم چرانی -حرفها و شوخی های نامناسب 64 -  آیات مربوط به ارتباط و دوستی دختران و پسران؟ دوبار مطرح شده  سوره مائده آیه 5 : مردها می توانند با زنهایی ازدواج کنند اما نباید آن مردی که می خواهد با یک زن ازدواج کند به خودش اجازه بده که متخذی اخدان باشد( دوست دخترگیر باشد) سوره نساء آیه 25: زنی را که برای ازدواج انتخاب می کنیم اگر شرایط ازدواج عادی ندارید اجازه دارید از زن کنیز باشد.( زمان سابق ) بشرط آنکه آن زن دوست پسر گیر نباشد. 65 -  اخدان یعنی چه؟ جمع خدن است و یعنی دوستها - ودر کنا ر لغاتی مثل قرین - صاحب  - صدیق در روایات استفاده شده است. 66 - آیا  اخدان به معنی دوست پسر و دختر یا رفیقه و معشوقه و ارتباط جنسی هم برقرار باشد معنی می دهد؟  تقریبا در بیان تفسیری مفسران شرحی نداده اند. با توجه به قبل این کلمه: محسنین غیر مصافحین ( مردان پاکدامن)، یا محسنات غیر مصافحات  یعنی زن و مردی که برای ازدواج انتخاب می کنیم نباید زناکار باشد و نباید روابط جنسی با غیر همسرش برقرار کرده باشد. 67 - اتخاذ خدن چیست؟ دوستی گیری که صرفاً مسئله جنسی نیست. و احتمالاً مقدمه است. یعنی  وقتی رابطه معمولی  به دوستی نزدیک تبدیل میشودخدانخواسته  زمینه ساز زنا و ارتباطات لمسی و بزرگتر  شود. 68 - برای جلوگیری از اتخاذ خدن چه باید کرد؟ یک حریمی رعایت شود. 69 -  آیاتی دیگر در رابطه  با دوست نگرفتن از نامحرم و پاکدامنی؟ آیه بچه دارشدن حضرت مریم: من بخدای رحمان از تو پناه می برم اگر تو آدم خداترسی هستی (خطاب به فرشته ای که به نزد حضرت مریم آمد.) او می گوید من رسول خدا هستم به تو که یک فرزند پاک ببخشم.  ( حضرت مریم پاکدامنیش را اشاره دارد.) وقتی فرزند را به دیر عرضه می کند. ( در اینجا حضرت عیسی  سخن می گوید و پاکدامنی حضرت مریم را می گوید.) 70 -  راه جلوگیری از گناهان اتخاذ خدن و زنا و....؟ فراهم نمودن ازدواج  و مانع نتراشیدن سر راه ازدواج فرزندان. 71 -  آیه نقش خانواده در تربیت سالم فرزندان؟ آیه 90 سوره انبیاء:   وقتی زکریا درخواست نسل صالح می کند ، خدا برای اینکه یحیی را به او ببخشد ، زن و شوهر باید صالح باشند. 72 -  چرا  اسلام دستور پوشاندن مو را داده؟1 - دشمن روی حجاب حساس است. پس پوشاندن مو اهمیت دارد. حمله دشمن  به حجاب است. 2 - در طول تاریخ ادیان ابراهیمی زنان پوشش داشته اند. - در قران خِمار و جلباب آمده آیه 59 احزاب: جلباب هایشان را به خودشان نزدیک کنند. و سوره نور آیه 31 73 - خِمار یعنی چه؟ روسری - مقنعه 74 - جلباب یعنی چه؟ملحفه - پوشش سراسری - چادر - پوششی از خِمار بلندتر  واز ردا کوتاه تر. 75 -  آیا در قرآن برای پوشاندن اعضا مثل ران و.. توصیه شده؟ خیر ولی طبیعی است وقتی خمار بر سراست و جلباب بدن را گرفته  تمام اعضاء را می پوشاند. 76 -  روایات در تفاسیر درباره الا  ما ظهر منها  ( زینت)؟ امام صادق (ع):  زینت ظاهری عبارت است از سرمه و انگشتر. امام باقر(ع): زینت ظاهری عبارت است از لباس، سرمه، انگشتر،خضاب دستها و النگو. امام صادق ,(ع): انگشتر و دست بند. از امام صادق (ع) نگاه کردن به چه قسمت از زن نامحرم جایز است؟ جواب دادند: چهره و دو کف و دو قدمش. 


نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1391ساعت 09:12 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin