تبلیغات
معارف اسلامی - نمونه سوالات آزمون دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب

معارف اسلامی

نمونه سوالات آزمون دوره فرهنگ و آداب پوشش و حجاب

(سوالات جنبه آشنایی است حتماً منابع را هم بخوانید)

1 - اگر انسانی عقلاً به پوشش نگاه کند ضرورت آن را چگونه می بیند؟الف - از نظر عقلی انسان برای دفع ضررهای بزرگ زیر بار ضررهای کوچک برود. مثال: زیر محدودیت و اذیت توری برای دفع اذیت پشه رفتن- استفاده از محدودیت چراغ قرمزبرای ضرر بزرگ تصادف - ننوشیدن الکل برای دفع ضرر مستی رفتن به مدرسه در کودکی و ایجاد  محدودیت در کنار والدین بودن  برای علم آموزی پوشش بدن و جلوگیری از تعرض، آزار و مزاحمت جنسی برای حیوانات شاخ مشکلاتی دارد ولی برای دفع خطرات خوب است. ب- از نظر آماری چون درصد و احتمال خطر زیاد است عقل حکم می کندهمه رعایت خطر را بکنند. مثل خاموش کردن سیگار توسط همه در پمپ بنزین- پوشیدن پالتو در زمستان برای سلامت توسط همه چون از نظر آماری رعایت پوشش و حجاب کامل توسط همه (مرد و زن) امکان آزار جنسی را کم می کند  عقلا آنرا تجویز می کنند. ج- ممکن است خود فرد بی احتیاط ویا بی حجاب آسیبی نبیند ولی آستانه تحریک و تحمل  افراد بیمار را پایین بیاورد و بیمار روحی به فرد بی گناه و دیگری  ضرر برساند.پس عقلاً همه باید پوشش را رعایت کنند. 2 -  تاریخ حجاب و پوشش در قرآن را بگویید. آدم و حوا وقتی متوجه عورات خود شدند خود را با برگهای بهشتی پوشاندند. در حالیکه هیچ توصیه و آموزشی از خدا یا کسی نشده بود. (نشان دهنده میل به پوشاندن و میل به ظاهر نکردن ناموس و حیا در فطرت انسان است.) سوره طه - سوره اعراف آیه 223 - چرا در جهان فعلی عریانی است؟ اگر همه امور فطری مورد غلفت قرار بگیرند و رویشان پرده بیفتد ما با این مسئله روبرو می شویم. 4 - فطرت ثانوی چیست؟ انسان فطرتاً حیا دارد و باید برای حفظ حیا در فضای مناسبی هم قرار بگیرد اگر فضا مناسب نباشد روی فطرت انسان پرده می افتد و گرایش فطری دیگری فعال می شود  که فطرت ثانوی است. 5 - ابعاد مختلف حیا و عفاف در قران را بگویید. آداب معاشرت مبتنی بر حیا و حجاب6 - بعد آداب معاشرت مبتنی بر حیا و حجاب را توضیح دهید. قرآن بطور جامع به آن پرداخته است.  وارد خانه های غیر، بدون اجازه و بی اعلام نشوید. - اگر به شما گفته شد برگردید، برگردید. ورود به خانه های غیر مسکونی (عمومی) اشکالی ندارد. ( هتل ها وبازارچه ها و پارک ها.....) سوره نور آیات 27 تا 29 7 - بچه های کوچک در چه زمان وارد اتاق خصوصی پدر و مادر نشوند؟ وقتی بچه ها کوچکند در سه زمان بدون اجازه وارد اتاق خصوصی پدر و مادر نشوند: الف - قبل از نماز صبح ب- بعد از نماز عشا ( شب و نصف شب ) ج- بعداز ظهرکه زن و مرد لباسشان به خاطر گرما کم کرده اند و استراحت می کنند.  سوره نور آیات 56 به بعد8 -  اگر طبق سوره نور بخواهیم بحث زنا و روابط نامشروع در جامعه تعطیل  یا کم شود باید چه کنیم؟ الف- محافظت از رفت و آمدها و روابط  ب- رعایت پوشش و حریم خود،  خانه و ناموس 9 -  آیات در مورد راه رفتن زنان (در مورد مردان اشاره ندارد)؟ سوره نور آیه 31: زنهای مومن پاهای خود را به زمین نکوبند تا زینت های مخفیشان دانسته نشود. سوره قصص آیه 26: (با حیا ورزی راه برود.( ( با استحیاء راه برود.)( در مورد حیاء زیاد) 10 - راه رفتن حیا ورزی چند حقیقت در آن است؟ دو حقیقت- زن قدرت را دارد که با ناز و ادا راه برود و از طریق راه رفتنش  تحریک کننده باشد. 11 - استحیاء چیست؟ هنگامی حیاء زن در برخورد با نامحرم زیاد است که آن را  شرم  زن در رفتار و راه رفتن  گویند.(حیاء ورزی و حیاء مندی) 12 - هنگامی که حیاء زن متوسط یا پایین است چه کند؟ در حیاء متوسط و پایین،خود را به حیاء زدن و وادار کردن خود به حیا (ریا در این حالت اشکال ندارد.) 13 - زینت های زن با توجه سوره نور آیه 31 باید چگونه باشد؟ زینت مخفی باشد و جوری رفتار کند که نمایان نشود و یا صدای آن شنیده نشود. و حتی بدن زن.(کفش های پاشنه بلند و...) 14 - در 30 و 31 سوره نور در مورد نگاه  چه مواردی آمده است؟ غَضِّ بَصَر: یعنی کاستن از نگاه - پایین انداختن چشم  و چشم پوشی (سر بزیر  بودن) نگاه  به حد اقل و ضرورت تقلیل پیدا کند- چشم دوختن به نامحرم تعطیل شود. تکرر و تعدد و خیره خیره  نگاه به نامحرم تعطیل شود. 15 -  نگاه به نامحرم باید چگونه باشد؟ در حد وجوب و ضرورت و کم اشکال ندارد. 16 - غَض صوت چیست؟ عربده نکشیدن و پایین آوردن صدا تا حد اقتضای ادب17 -  روایت در مورد نگاه: نگاه دو نامحرم به هم تیری است که شیطان رها می کند و به هدف می خورد. 18 - یکی از دروازه های قلب چیست؟ چشم: هم رازهایی را برملا می کند و هم انتقال می دهد. گفتار زن و مرد19-  حدود گفتار زن و مرد در قرآن چیست؟   در سوره احزاب آیه 53 ( به مردان): اصطلاح لا مُستانسینَ  لِحدیث :  با خانواده پیامبر است یناس گفتاری داشته باشید. ( با زنان پیامبر مشغول حرف زدن نشوید، انس نگیرید با گفتگو)  سوره احزاب آیه 32: سفارش به زنان پیغمبر: فلا تخضعن بالقول....و قُلنَ قَولاً معروفاً یعنی: خاضع نشوید به وسیله سخن گفتن ، به ناز (زنان) سخن مگویید.....نیکو، مطابق عرف شریعت بگویید.(نامطلوب و غلط تلقی نشود.) سوره بقره آیه 235: به مردان: در خواستگاری از زنی که در عده وفات است. وعده سری نگذارید مگر قول معروف (نیکو و مطابق عرف شریعت بگویید.) باشد. سوره نور آیه 27 L به مردان )  حتی نستانسوا(انس): تا آشنایی دهید، اجازه بگیرید. (در ورود به خانه های غیره) 20- در برخورد با نامحرم:نباید از احساسات و علایق خودمان با نامحرم صحبت نکنیم. زنان صدایتان را نرم نکنید. 21 - تاریخچه بحث پوشش در قرآن؟ پوشش حضرت آدم و حوا با برگ در بهشت (سوره طه - سوره اعراف آیه 22) - مسئله جِلباب در سوره احزاب آیه 59- مسئله پوشش در آیه 31 سوره نور(خِمار) 22-  حفظ فَرج در مردان و زنان در آیه 30 و 31 سوره نور؟ پوشاندن عورت که برخلاف آیات دیگر که منظور پاکدامنی است23- فروج در مورد زن؟ تمام بدن زن24- بدا: آشکار کردن 25- لایبدین: آشکار نکنند26- در این آیه چند بار کلمه آشکار نکنند آمده؟ دو بار= زن ها زینت شان را آشکار نکنند مگر آن قسمتی از زینت که خودبخود آشکار می شود. 27- موارد جوازآشکار کردن زینت؟ در برابر همسر- پدر - پدر همسر - پسران - پسران شوهران - برادران - پسران برادران - پسران خواهر - زنان مسلمان- کنیزان  و غلامان - افراد خنثی یا بچه ها28- زینت از نظر لغت؟ چیزی را از خودش زیباتر جلوه دادن29- سه معنی زینت از نظر مفسران؟ سه جور 1 - کل بدن زن  بجز وجه و کفین 2 - جای زینت: مثلاًزینت سر که گل سر است  روی مو است.زینت گردن که گردبند است   روی گردن است.زینت گوش که گوشواره است روی گوش است. زینت  دست دستبند- زینت پابند روی پا- کمربند زینت کمر- یعنی جای زینت پیدا نباشد. 3 - زینت کردن معمول بعلت علاقه زن به زینت30- موارد استثناء در نشان دادن جای زینت( دستان و لب) بدون لاک و رژ لب و انگشتر این مواضع پیدا باشد اشکال ندارد. 31- چه افرادی استثناء هستند؟ افراد چهارشانه - قدبلند - چاق.... که لازم نیست در پوشاندن اندام زیاد وسواس کنند. 32- مابین دو دستور لایبدین زینتهن در سوره نور چه آمده؟ خمر، خمار= مقنعه که می پوشاند.مقنعه هاشان را به گریبانشان (سینه هاشان)بزنند. 33- در آیه 30 و 31 سوره نور خدا به زنان مومن چه می فرماید؟ و به زنان مون بگو چشمهایشان را فرو بیفکنند و فروجشان را حفظ کنند. 34- حفظ فروج یا دامن و ناموس چند بخش دارد؟  پوشاندن ناموس یعنی مراقبت بر پاکدامن بودن و نقطه مقابل زنا   پوشش:پوشاندن عورت و حتی نباید بدون دلیل خودش هم عورتش را نگاه کند. یک انسان پاکدامن هرگز وارد حریم ارتباطات خطرناکی که منجر به زنا، لواط و...نمیشود. 35- بنا به نظر مفسران حفظ فرج در آیه 30 و 31 سوره نور چیست؟ پوشاندن دامن و نموس و فروج نه پاکدامنی ولی میشود هر دو را در بربگیرد. 36- صفات مومنان در آیات اول سوره مومنون و سوره معارج؟ در کنار 6 صفتی که آمده: حفظ فروج37- ارتباط با همسر غیر شرعی شامل چیست؟ خودارضایی(فقه اسلامی: استمناء)-ارتباط با همجنس(همجنس گرایی یا لواط)ارتباط با حیوانات و اشیاء-ارتباط با زن نامحرم-  زنا -اِتخاذ خِدن:معشوقه گیری و رفاقت جنسی38- حکم زنا در قرآن چیست؟ 100 تازیانه برای زن و مرد مجرد39- میزان پوشاندن در مرد چیست؟ پوشاندن عورت در مرد واجب و از زانو تا ناف مقدار مستحبش است. در زن بعد از حفظ فرج(کل بدن بغیر وجه  و کفین) مسئله آشکار نکردن زینت و خِمار مطرح است.
نوشته شده در پنجشنبه 3 اسفند 1391ساعت 09:14 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()
برچسب ها: ضمن خدمت فرهنگیان دوره آداب پوشش و حجاب

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin