تبلیغات
معارف اسلامی - درس هشتم _ احکام قضایا ی حملی

معارف اسلامی

منطق جدیدالتالیف سوم انسانی      درس هشتم          احکام قضایا ی حملی           

 
قوانین کلی احکام قضایا ی حملی برای تشخیص و تبدیل :
قضیه موجبه :  با نسبت مثبت یعنی " است- هستند – اند و ... "  بیان می شود 0 ( کیفیت )    قضیه سالبه : با نسبت منفی یعنی " نیست – نیستند و ... " بیان می شوند 0 ( کیفیت)
قضیه کلی :  با سور (نشانه )  " هر – همه – هیچ " بیان می شوند 0 ( کمیت )
قضیه جزئی : با سور ( نشانه ) " بعضی – برخی – تعدادی و ...  " بیان می شوند 0 ( کمیت )
تباین : متفاوت بودن هم در موضوع و هم در محمول 0
تماثل : محمول متفاوت و موضوع یکسان 0
تشابه : موضوع متفاوت و محمول یکسان 0
تقابل تضاد : تغییر در نسبت فقط میان دو قضیه موجبه کلی و سالبه کلی 0( جمع دو ضد محال ولی رفع آن دو ممکن )
تقابل تناقض:تغییر هم در سور(کمیت)وهم درنسبت (کیفیت)۰(اجتماع و ارتفاع نقیضین محال)
تقابل تداخل :  تغییر فقط در سور یا نشانه ( کمیت ) و در نسبت (کیفیت) یکسان  0
تقابل تداخل تحت تضاد:تغییردرنسبت(کیفیت)فقط میان دوقضیه موجبه جزئی وسالبه جزئی 0
عکس مستوی : عوض کردن جای موضوع و محمول – تغییر در سور فقط موجبه کلیه 0
عکس نقیض : نقیض محمول به جای موضوع و خود موضوع به جای محمول – تغییر در نسبت ( سلب و ایجاب)


 


نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389ساعت 11:23 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin