تبلیغات
معارف اسلامی - شناخت هدف......کمال چیست؟

معارف اسلامی

خیلی دور...خیلی نزدیک....خدا همین جاست..

موضوع صحبت ما علت خلقت انسان است...در ابتدا باید به شما کلیدی بدهم که راه را گم نکنید....در هر بحثی که می خواهید بکنید ابتدا ببینید فاعل سخن کیست..

یک موقع می گویید انسان چرا این ماژیک را ساخت یا افرید؟

می بینید فاعل ان انسان است.....بعد از شناخت فاعل ویژگی های ان را بشناسید....انسان موجودی است ممکن الوجود...به تعبیر قران ضعیف...غیر معصوم...جسمانی و روحانی....دارای ضعف....و نیاز.....و هر کار و هدفی که دارد برای رفع نیازی است....

خب...حالا که فاعل را شناختید متناسب با ویژگی هایش به سوال پاسخ دهید..

پاسخ می دهید که به خاطر رفع نیازی به نام نوشتن....می بینید که سوال با پاسخ تطبیق کامل دارد...

اما یک موقع سوال می کنید چرا خداوند انسان را افرید؟یعنی هدف خداوند از خلقت چه بود؟

فاعل کیست؟خداوند.....اوصافش چیست؟واجب الوجود....قدرت مطلق....بدون نقص...بی نیاز.....و خیلی از اوصافی که شما می شناسید..

خب....اگر بدون شناخت به این سوال پاسخ دهید سرنوشت سوال شما به اینجا می کشد...به این مثال توجه کنید.....

در قران امده که ما انسان را نیافریدیم جز برای عبادت....

خب..پس خوشحال باشیم که جواب سوال  را یافتیم..و هدف خداوند را فهمیدیم...ولی اگر کسی پرسید مگر خداوند نیاز به عبادت دارد؟در جوابش چه می گویید؟هیچ...هر چقدر فکر کنید کمتر به جواب می رسید و درمانده می شوید...

می دانید چرا؟چون از همان ابتدا مسیر را اشتباه امدید......

همان جا که پرسیده شد هدف خداوند از خلقت انسان چیست شما باید بگویید اقا...استاد این سوال شما غلط است چون سوال متناسب با فاعل نیست...

هدف داشتن از نیاز ناشی می شود و در خداوند چیزی به نام نیاز وجود ندارد...

اصلا شما با این سوال کفر گفته اید..!!!!!خداوند هدف ندارد...این ما انسان ها هستیم که دارای نیاز هستیم و هدف انتهای خواسته ماست...

مثلا می گوییم هدف از زیاد درس خواندن این سال تو چیست؟می گوید قبولی دانشگاه....خب....قبولی دانشگاه چیست؟چون می خواهد نیاز وجودیش را رفع کند...یا پول...یا شهرت...یا هر چیز دیگر...بلاخره برای رفع نیاز است...

و سایر کار ها هم به همین شکل...و علت اشتباه ما هم همین است....ما چون هر کارمان برای رفع نیاز است فکر می کنیم خداوند هم همین شکل است...

ما نباید چهارچوب کوچک  مغز و فکرمان را با خداوند یکی کنیم...

خب....پس گفتیم اساسا این سوال غلط است....

ولی در قران می بینیم که امده که انسان را نیافریدیم جز برای عبادت....پس این چیست اگر هدف نیست؟

این هدف است...ولی نه هدف خداوند...بلکه هدفی است که خداوند برای انسان قرار داده نه برای خودش...

ما یک موقع در مورد هدف فاعل سخن می گوییم.....مثل مثال انسان و ماژیک...

ولی یک موقع هدف فعل را مورد برسی قرار می دهیم.....مثل خلقت انسان..یعنی خداوند برای خودش هدف تعیین نکرده بلکه برای مخلوقش هدف تعیین کرده....

پس هر موقع که کسی گفت مگر خداوند نیاز دارد که ما عبادتش کنیم؟بگویید خیر ما راجع به هدف فعل بحث می کنیم و نه فاعل..چون وقتی راجع به هدف فاعل سخن بگوییم یعنی قرار است فایده اش به فاعل برسد ولی وقتی از هدف فعل بحث کردیم یعنی نفعش برای خودش است و ربطی به خداوند ندارد...و بگوییم عبادت نیاز خود انسان را رفع می کند چون در قلبش گرایش به این کار دارد....و دیدیم که جوامعی در طول بشر به پرستش بت پرداخته....درست است که کارشان محکوم است ولی نشان می دهد که گرایش به عبادت خالق نیاز خود بشر است ولی راه را اشتباه رفته بودند......

حالا که بحث به طور کامل روشن شد و کلید را به دست شما دادم با این کلید در را باز می کنیم....

سوال این است:خداوند چه هدف هایی برای انسان قرار داده.و خلقتش برای چیست؟

خب...اینجا خودش مسئله ای پیش می اید....باید ببنیم چه کسی دارد این سوال را جواب می دهد و با چه دیدگاهی....

یک موقع یک فرد مادی گرا که اساسا خدا را قبول ندارد به این سوال پاسخ می دهد...مثلا فردی با دیدگاه داروینیسم....شما حتما اسم داروین را شنیده اید و حتما نظریه او را شنیده اید و مراحل تکامل انسان را از نظر او می دانید که معتقد است انسان میمون بوده و طبق تکامل به اینجا رسیده....البته این یک مکتب است که تحت عنوان داروینیسم اسم گذاشته شده.این یک دیدگاه مادی..یا نظیر ان ماتریالیسم یا ماده گرایی....همه این ها جواب سوال را این چنین می دهند....

خلقت انسان هیچ دلیلی ندارد و انسان هدفی ندارد....

بله....درست می گویند...با دیدگاهی که دارند کاملا منطبق است....می دانید چرا؟چون اینها می گویند این جهان از ماده و بر اثر تصادف به وجود امده...

و ماده اساسا شعور ندارد  که هدفی داشته باشد....در واقع انسان با میز و صندلی برابر است.....یک ماشین است..مثل رایانه...ولی یک ماشین پیچیده...

خب...وقتی با دیدگاه ماده گرایی به قضیه نگاه کنیم کاملا مشخص است که جواب همین می شود....نمی خواهم راجع به رد این نظریه زیاد صحبت کنم چون به بحث اصلی که علت خلقت از نظر قران است نمی رسیم....ولی همین قدر بگویم که این ها و در واقع این مکتب ها اغلب به وجود امده از کشورهای غربی است که در علم به پیشرفت زیادی رسیده اند....یکی از علومی که واقعا وام دار اروپایی هاست زیست شناسی است..از نظر زیست شناسی انسان موجودی است بسیار پیچیده..و درون بدن انسان به شکل بسیار منظمی درست شده است...

یکی از این چیز های عجیب وجود میلیون ها ملیون سلول درون بدن  انسان است...که همین پیروان مکاتب مادی می گویند هر کدام از این سلول های کوچک دارای وظیفه ای است....و هدفی دارد....و کار خاصی انجام می دهد...و اگر یک سلول را ببینند و ندانند که کارش چیست نمی گویند که هدف ندارد...می گویند نمی دانیم هدفش چیست!!!! کلی تلاش و کوشش می کنند و بلاخره می گویند یافتیم و کار این سلول این است....احتمالا داخل اخبار علمی و پزشکی می توانید از این جمله خبر ها را ببنید...خب....حالا سوال ما این است..

سلول های کوچکی که درون بدن یک انسان است همه دارای یک هدف هستند ولی کل جهان و خود انسان بی هدف است؟

تناقض در دیدگاهشان را می بینید؟اصلا انقدر بی هدفی انسان خنده اور است که بیشتر از این راجع به نقد دیدگاه انها صحبت نمی کنم و همان مثال تکلیف همه چیز را روشن می کند...راجع به یک سلول می گویند هدف دارد ولی ما فعلا نمی دانیم و اگر کسی بگوید بی هدف است خودشان به او می گویند احمق!عقب افتاده..ولی پای کل جهان و خود انسان که می رسد می گویند نه اقا بی هدف است!!!!!

این جواب سوال از نظر مادی گرا ها........

ولی یک موقع از دیدگاه انسانی به این سوال پاسخ می دهیم که شعارش این است:

 خداوند را یکتا و قدرت مطلق و بی نیاز و سراسر از خوبی می داند...می گوید حمد می گویم تو را ای پروردگار جهانیان..ای رحمان و رحیم...ای صاحب روز جزا....تنها تو را می پرستم و تنها از تو کمک  می خواهم...

خب.....همچین انسانی وقتی که این دیدگاهش باشد دیگر نگرانی ندارد...دیگر قلبش ارام است که پروردگاری دارد که هر کاری که می کند حکیمانه است و دارای هدف و فایده ای برای مخلوق است....

خب....از او می پرسند خداوند چه هدف هایی برای افرینش تو قرار داده؟

حتی اگر نداند می گوید بله خلقت هدف دارد و من نمی دانم...چون خداوندم را می شناسم....

ولی خب.....حالا ما می خواهیم ببینیم خداوند چه هدف هایی برای ما قرار داده...

به سراغ کتاب و راهنمایی که برای ما فرستاده می رویم....

در قران مجید چند مورد هدف برا انسان ذکر شده.....

در جایی فرموده که هدف خلقت چیزی جز عبادت نیست.....

در جایی می فرماید که هدف خلقت انسان ازمایش است....

در جایی می فرماید که هدف خلقت شناخت خداوند است....

خب....این ها همه درست است...هدف خلقت عبادت است.عبادت دارای مفهوم بسیار گسترده است.....شاید چیزی که به ذهن ما می اید همان نماز و روزه است....ولی خیر....فقط این نیست....شما هر کاری که انجام دهید اگر به قصد خشنودی خداوند باشد نامش عبادت است....مثل درس خواندن و کار کردن....

و این یک هدف انسان است.....هدف دیگر ازمایش انسان قرار داده شده که خود همین، گواه بر ان است که انسان دارای اختیار است.....و گرنه ازمایش بی مورد بود....یکی از ابهامات در مورد این است که خداوند می داند که ما عاقبتمان چیست...پس ازمایش معنی ندارد.....جواب این سوال را در انتهای بحث خواهم داد...هدف دیگر شناخت خداوند ذکر شده.....یعنی شناختن ویژگی های خداوند...و صفت او....خب....این ها همه در قران امده ولی به نظر نمی رسد که هدف واقعی و نهایی انسان باشد....انگار که همه انها دارند در راستای یک هدف پیش می روند...و سعی دارند انسان را برای چیزی اماده کنند...

بله درست است....عبادت...ازمایش...شناخت..همگی هدف است ولی هدف نهایی چیزی است به نام کمال یا نزدیکی به خدا.....

کمال هدف نهایی یا غایت الغایات و یا هدف هدف ها است....

مثالی می زنم تا کاملا بحث روشن شود...البته برای فهم مطلب ان را ساده کردم وگرنه همچین مثالی خیلی از نظر مذهبی درست نیست....

فرض کنید خداوند 100 است......و دیگر بالاتر از 100 عددی نیست...

خداوند فلسفه خلقت را از 0 به 100 رسیدن قرار داده.....یعنی اساس خلقت رشد و پیشرفت است...

خداوند انسان را افرید و از روح خود در ان دمید.....بعد ان را در کالبد جسم قرار داد.....خب....انسان وظیفه دارد که این روح را ازاد کند و باز جزئی از خدا شود...ان همان نزدیکی به خدا است و نقطه ای است که کمال نام دارد.....

حالا نقش عبادت و ازمایش و شناخت چیست؟

انها کمک می کنند تا به کمال برسیم.مثلا عبادت ما را از 0 به 40 می رساند..ازمایش از 40 به 80 و شناخت به 90 یا 100.....چرا با اطمینان نگفتم 100؟چون عرفا معتقدند که روح انسان چون جزئی از خدا بوده در نقطه کمال جزئی از خدا می شود....حتما شنیده اید که حلاج گفت انا الحق...و به همین خاطر به دار اویخته شد...چون او کمال را همان 100 شدن می دانست...ولی فلاسفه این طور فکر نمی کنند و می گویند که انسان  نهایت کمالش همان 90 شدن است...

و بلاخره فرق مخلوق و خالق باقی می ماند....

پس معلوم شد کمال چیست و نقش عبادت و بقیه هدف ها چیست.....

یک موضوع دیگر نقش ازمایش در تکامل انسان و رسیدن به کمال است...

و ان سوال که مگر خدا نمی داند سرنوشت ما چیست که ما را ازمایش می کند...؟

جوابی که بنده در کتاب ها برای این سوال خواندم این است:

ازمایش الهی مانند ازمایش انسان نیست....ازمایش انسان همیشه برای این است تا به جواب برسد....همان ازمون و خطا که همه شنیده اید..ولی ازمایش خداوند برای این است تا انسان رشد و پیشرفت کند و سختی بکشد تا تصفیه بشود....

یه مثال باز برایتان می زنم تا بحث ساده تر شود.....سر کلاس تا حالا حتما شده که استاد یک سوالی ازشما بپرسد و از شما بخواهد که بروید در موردش تحقیق کنید.

و شما را با این کارش ازمایش می کند...خب....به نظر شما استاد جواب این سوال را نمی دانست که شما را ازمایش کرد؟پس هدفش چه بود؟هدفش این بود که شما با تحقیق و سختی جواب این سوال را پیدا کنید و رشد کنید و تلاش کنید...

و این کار استاد باعث پیشرفت و تکامل شما می شود....ازمایش خداوند این شکلی است..و برای رشد انسان...نه معلوم شدن جواب.....

خب....این جوابی که دادند.....راستش مرا قانع نکرد....حالا جواب بنده حقیر را هم بشنوید.....ببینید.....به نظرم اینکه خدا می داند ما عاقبتمان چه می شود مشخص است....ولی به نظرتان خدایی که حکیم است همچین کار بیهوده ای انجام می دهد؟....خب...ما که به حکیم بودن خداوند ایمان داریم....یعنی  می دانیم  که خدا  هر کاری که می کند حسابی دارد.. پس حتما جواب این سوال را ما  نمی فهمیم..ولی چون خداوند را می شناسیم می توانیم مطمئن باشیم که حتما یک جوابی برایش هست و کار از روی حساب است.

اصلا مگر قرار است ما همه چیز را بفهمیم؟مگر خداوند در قران نفرموده که در رابطه با ذات من خیلی فکر نکنید چون گمراه می شوید؟خب...این یعنی این مغز ما تحمل بعضی چیز ها را ندارد و چهارچوب خاصی دارد...به نظرم این موضوع ازمایش خداوند هم از ان جمله بحث هاست که مغز ما نمی کشد.....ما انسان هستیم و بلاخره ضعف داریم....به قول قران شما نمی دانید و خداوند داناست...

خب...پس داخل این موضوع خودمان را به خدا بسپاریم...

موضوع اخر در مورد هدف از کمال است....ممکن است کسی بپرسد که خب هدف نهایی کمال است...هدف از خود کمال یا نزدیکی به خدا چیست؟

جواب این سوال این است که هدف از کمال،همان کمال است....

شاید خوب مفهوم این جمله را متوجه نشوید...باز با مثالی بحث را ساده می کنیم...

شخصی را می بینیم که سخت در حال درس خواندن است....

از او می پرسیم که هدف تو از درس خواندن چیست؟پاسخ می دهد قبول شدن در دانشگاه....باز می پرسیم خب هدفت از قبول شدن در دانشگاه چیست؟می گوید مثلا کار پیدا کردن...

از او می پرسی خب هدفت از کار پیدا کردن چیست؟

می گوید داشتن درامد و شخص مفید بودن در جامعه...

می پرسی هدفت از درامد داشتن چیست؟

می گوید یک زندگی اسوده و شیرین همراه با زن و فرزند...

می پرسی خب هدفت از اسوده زندگی کردن چیست؟

طرف چه می گوید؟می گوید خب اسوده زندگی کردن دیگر...

باز می گویی نه...هدف از خود اسوده زندگی کردن را بگو....

می گوید خب هدف دیگری ندارم...اسوده زندگی کردن دیگر...

می بینید؟می دانید چرا باز جمله اخر و هدف اخر را تکرار می کند؟

چون به غایت زندگی دنیوی و هدف های دنیوی رسیده...

و در واقع پاسخی که داده هدف هدف ها یا غایت الغایات نام دارد و یا کمال زندگی دنیوی است.....و هدف بالاتری در دنیا وجود ندارد..(جدا از مسائل معنوی)

فکر می کنم حالا معنی هدف از کمال خود کمال است را متوجه شده اید...کمال بالاتریت هدفی است که می تواند برای انسان وجود داشته باشد و هدف دیگری بالاتر از ان نیست.....

انسان هایی که به کمال می رسند،انسان کامل نام دارند که تمام ارزش های اخلاقی یا انسانی در حد نهایت و متوازن در انها رشد کرده.....که از نمونه ها می توان به پیامبر و خاندان پاکش اشاره کرد......

نکته ای که باید در اخر اشاره کنم این است که خداوند چون فلسفه این جهان را بر اساس کمال و رشد قرار داده هم امکان رشد تا کمال هست و هم سقوط تا پست ترین درجات....که به تعبیر قران پایین ترین نقطه این  است که اسفل السافلین نامیده می شود..یعنی درجه ای که انسان از انسانیت خارج شده و حتی دیگر حیوان هم نیست...بلکه پست تر از حیوان می شود....

انشاالله که ما در مسیر کمال حرکت کنیم و مصداق عبارت قرانی اسفل السافلین قرار نگیریم...

والسلام علی من اتبع الهدی.......


نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389ساعت 08:08 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin